L’Associació Quilòmetre Zero neix arrel de les inquietuds socials de quatre dones que treballen en el sector social, cofundadores de l’entitat, compromeses amb la societat en la que viuen i amb la realitat que volen transformar, decideixen tenir un paper actiu en el canvi social, creant l’associació l’any 2013.

L’associació es una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, formada per persones amb voluntats socials que tenen el convenciment de treballar per aconseguir una societat més justa i solidaria. La nostra missió, és facilitar la cohesió social de persones i/o col·lectius que es troben en situació de desavantatge social, a través l’acció voluntària i solidaria de persones i organitzacions.

La nostra visió és ajudar mitjançant els nostres projectes, afavorir el creixement personal i prevenir a edat temprana (la infància i adolescència) possibles factors d’exclusió social.

Els nostres valors: El voluntariat i la solidaritat, igualtat d’oportunitats, prevenció i cohesió socials, compromís, participació, innovació i treball en xarxa. L’associació entén l’acció voluntària i la mentoria social com eines molt importants de sensibilització i suport social en el desenvolupament de projectes socials comunitaris. D’aquesta manera compta amb un Pla de voluntariat pels diferents projectes que desenvolupa.


El nostre equip
 


Equip tècnic


Col·laboracions

QuilometreZero1

Sandra Sánchez Estévez

Técnica del projecte Grow Up 2017-2018. Treballadora social, especialitzada en infància en situació de risc i violència.

 

 

Marta Carrión

Técnica del projecte Grow Up 2017-2018. Va realitzar pràctiques extracurriculars de Comunicació Audiovisual de la Universitat Rovira i Virgili a la nostra entitat. Col·laboradora en tasques de suport a la comunicació i xarxes socials durant el curs 2016-2017.

 


Equip tècnic mentoria:

  • Coordinació Projecte Rossinyol
  • Coordinació Projecte Grow Up
  • Coordinació projecte Ambtu
  • Disseny i supervisió de projectes de mentoria

Amb el suport de: