Projecte Ambtu

El Projecte Ambtu, a través de la mentoria,  acompanya i ofereix suport al col·lectiu de joves ex tutelats i/o en risc d’exclusió que han d’emprendre la seva vida adulta, un cop surten dels centres on han viscut sota la tutela de la Generalitat de Catalunya. A  través del projecte, aquests joves reben un suport global en els aspectes pràctics i emocionals per a poder emprendre l’emancipació formant part del teixit social normalitzat. A l’actualitat, el Projecte Ambtu a Barcelona, coordinat per Punt de Referència, porta realitzades 377 parelles de mentoria i acullen 50 noves cada any.

El projecte ofereix als joves una persona voluntària (mentor/a) que actua com a adult de referència i li dóna suport en les seves activitats quotidianes. S’estableix un compromís mínim de 6 mesos entre el jove i la persona voluntària.

A més, des de l’Associació es realitzen formacions i acompanyament al voluntariat, per part dels tècnics del projecte, que vetllen perquè la relació de mentoria s’estableixi satisfactòriament.

Per a desenvolupar el projecte, l’associació requereix de la col·laboració dels Centres d’acollida i dels Centres Residencials d’ Acció Educativa (CRAE) de la zona, els quals esdevenen una funció destacable en les trajectòries dels joves.

Perfil de la persona voluntària: Persona adulta de més de 30 anys amb ganes de col·laborar en el projecte i amb interès en compartir el seu temps i facilitar suport als jovents dels projecte.

 

>PROJECTE Ambtu (MÉS DETALLS)